Početna > Usluge viza
Saznajte više o kineskoj vizi
2015-08-11 16:17

Prvi dio: Kratak uvod u kineske vize

Viza je zvanično odobren dokument koji izdaju ovlaštena tijela za vladu, u skladu sa zakonima te zemlje, stranim državljanima koji apliciraju kako bi ušli, izašli ili prošli kroz tu zemlju.

U skladu sa međunarodnim pravom i praksom, svaka suverena država ima pravo da odluči o tome da li će ili ne dozvoliti nekom stranom državljaninu ulazak ili izlazak iz njenog teritorija, kao i da li će izdati vizu, odbiti zahtjev za vizu ili poništiti već izdatu vizu, u skladu sa svojim zakonima.

Prema kineskim zakonima i propisima, kineski konzularni dužnosnici mogu odlučiti o vrsti vize, broju ulazaka, vremenu važenja vize i trajanju svakog boravka. Također mogu odbiti zahtjev za vizu ili opozvati izdatu vizu.

1. Strani državljani koji žele posjetiti Kinu moraju imati vizu

Strani državljani trebaju aplicirati i dobiti odgovarajuću vizu prije ulaska u Kinu, osim u slučaju da su izuzeti od viza, na osnovu određenih sporazuma i propisa.

Molimo da prije putovanja provjerite da li je Vaša viza važeća. Ako je Vaša viza istekla ili je broj ulazaka nedovoljan, morate podnijeti zahtjev za novu vizu.

2. Vrste kineskih viza

Kineske vize spadaju u sljedeće vrste: diplomatske vize, kurtoazne vize, službene vize i obične vize. Obične vize se dalje dijele na sljedeće kategorije:

(1) C viza: Izdaje se stranim članovima posade sredstava međunarodnog prevoza, uključujući avion, voz i brod, ili vozačima motornih vozila koji imaju prekogranične prevozne aktivnosti, ili pratećim članovima porodice članova posade gore spomenutih prevoznih sredstava.

(2) D viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju boraviti u Kini trajno.

(3) F viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu radi razmjene, posjete, istraživanja, i drugih aktivnosti.

(4) G viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju proći kroz Kinu.

(5) J1 viza: Izdaje se rezidentnim stranim novinarima stranih novinskih organizacija stacioniranih u Kini. Namjeravani boravak u Kini je duži od 180 dana.

(6) J2 viza: Izdaje se stranim novinarima koji namjeravaju posjetiti Kinu zbog kratkoročne reportaže. Namjeravani boravak u Kini nije duži od 180 dana.

(7) L viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu kao turisti.

(8) M viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu zbog poslovnih i trgovinskih aktivnosti.

(9) Q1 viza: Izdaje se članovima porodice kineskih državljana ili stranaca sa trajnim boravkom u Kini koji namjeravaju putovati u Kinu radi spajanja porodice ili onima koji namjeravaju putovati u Kinu radi udomiteljstva. Planirani boravak u Kini je duži od 180 dana.

"Članovi porodice" su supružnici, roditelji, sinovi, kćeri, supružnici sinova ili kćeri, braća, sestre, djed i baka, unuci, unuke i roditelji supružnika.

(10) Q2 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju posjetiti svoje rođake koji su kineski državljani koji žive u Kini ili stranci sa stalnim boravkom u Kini. Planirani boravak u Kini nije duži od 180 dana.

(11) R viza: Izdaje se osobama koje su visokorangirani talenti ili čije su vještine hitno potrebne u Kini.

(12) S1: Izdaje se osobama koje namjeravaju putovati u Kinu u posjetu strancima koji rade ili studiraju u Kini, a koji su njihovu supružnici, roditelji, sinovi ili kćeri ispod 18 godina starosti, roditelji supružnika ili osobama koje namjeravaju putovati u Kinu iz drugih privatnih razloga. Namjeravani boravak u Kini je duži od 180 dana.

(13) S2 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju posjetiti članove svoje porodice koji su stranci koji rade ili studiraju u Kini ili onima koji namjeravaju putovati u Kinu iz drugih privatnih razloga. Planirani boravak u Kini nije duži od 180 dana.

"Članovi porodice" se odnosi na supružnike, roditelje, sinove, kćeri, supružnike sinova i kćeri, braću, sestre, baku i djeda, unuke, te roditelje supružnika.

(14) X1 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju studirati u Kini na period duži od 180 dana.

(15) X2 viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju studirati u Kini na period koji nije duži od 180 dana.

(16) Z viza: Izdaje se osobama koje namjeravaju raditi u Kini.

3. Vrijeme važenja kineskih viza, broj ulazaka i trajanje svakog boravka

(1) Važenje vize ("Enter Before") se odnosi na vremensko trajanje vize. Viza je važeća i korisnik vize može preći kinesku granicu od datuma kada je viza izdata do datuma kada ističe (po pekinškom vremenu). Ako viza ima neiskorištene ulaske, korisnik vize ih može iskoristiti prije datuma isteka.

(2) Termin "Entries" na vizi odnosi se na broj puta korisnik vize može ući u kinesku granicu tokom perioda važenja vize. Viza postaje nevažeća ako su iskorišteni svi ulasci ili ako je viza istekla iako je ostalo još neiskorištenih ulazaka.

U tom slučaju, morate predati novi zahtjev za vizu ako želite posjetiti Kinu. Korisnicima nevažeće vize će biti odbijen ulazak u Kinu na granici.

(3) Trajanje svakog ulaska ("Duration of Each Stay") odnosi se na maksimalni broj dana koje korisnik vize može provesti u Kini nakon svakog ulaska, odnosno maksimalni broj dana korisnik vize može ostati u Kini od dana ulaska.

Strani državljani koji ostanu u Kini duže nego što viza dozvoljava, a ne prijave se za produženje boravka, krše Zakon Narodne Republike Kine o kontroli ulaska i izlaska stranaca i Pravilnik koji uređuje provedbu Zakona NR Kine o ulasku i izlasku stranaca, i kao posljedica toga, bit će im izrečena novčana ili neka druga kazna. Stoga, korisnik vize mora aplicirati za produženje boravka kod lokalnog tijela javne sigurnosti iznad nivoa sreza (detaljni zahtjevi dostupni su na web stranici lokalnih tijela javne sigurnosti), ukoliko se može predvidjeti da će doći do prekovremenog boravka. (Međutim, nema garancije da će prijava biti odobrena.) Kineske ambasade i konzulati u stranim zemljama ne prihvataju prijave za produženje vize.

Nosioci D vize, J1 vize, Q1 vize, S1 vize, X1 vize, Z vize moraju se prijaviti kod lokalnih tijela javne sigurnosti kako bi regulisali boravišnu formalnost u roku 30 dana od ulaska. Rezidentni članovi diplomatkish i konzularnih misija moraju završiti boravišne formalnosti u Ministarstvu vanjskih poslova ili lokalnim odjeljenjima za vanjske poslove u roku od 30 dana od ulaska.

4. Izuzeće od viza

Strani državljani koji posjećuju Kinu oslobođeni su od viza ako se jedna od sljedećih situacija odnosi na njih:

(1) Direktan tranzit

Strani državljani koji lete preko Kine izuzeti su od vize, ukoliko imaju rezervisano mjesto na međunarodnom spojenom letu i njihov boravak u tranzitnom gradu nije duži od 24 sata i neće napuštati aerodrom tokom tog boravka.

Od 1. januara 2013., građani sljedećih zemalja, koji imaju validnu putnu ispravu, kartu za tranzitni let sa potvrđenim sjedištem za odlazak i datumom odlaska u roku od 72 sata, čiji tranzit ide preko Pekinga (Međunarodni aerodrom u Pekingu) ili Šangaja (Međunarodni aerodrom Šangaj Pudong i Međunarodni aerodrom Hongćiao) u treću zemlju (regiju) mogu biti oslobođeni tranzitne vize, pod uslovom da njihov boravak u okviru administrativnih regija Pekinga ili Šangaja nije duži od 72 sata: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kipar, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Brazil, Meksiko, Argentina, Čile, Australija, Novi Zeland, Republika Koreja, Japan, Singapur, Bruneji, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar.

Od 1. avgusta 2013. godine, građani sljedećih zemalja, koji imaju validnu putnu ispravu, kartu za tranzitni let sa potvrđenim sjedištem za odlazak i datumom odlaska u roku od 72 sata, čiji tranzit ide preko Međunarodnog aerodroma Guandžou Baijun u treću zemlju (regiju) mogu biti izuzeti od tranzitne vize, ukoliko njihov boravak u okviru administrativne regije Guangdong nije duži od 72 sata: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kipar, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Brazil, Meksiko, Argentina, Čile, Australija, Novi Zeland, Republika Koreja, Japan, Singapur, Bruneji, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar.

Od 1. septembra 2013. godine, građani sljedećih zemalja, koji imaju validnu putnu ispravu, kartu za tranzitni let sa potvrđenim sjedištem za odlazak i datumom odlaska u roku od 72 sata, čiji tranzit ide preko Međunarodnog aerodroma Čengdu Šuangliju u treću zemlju (regiju) mogu biti izuzeti od tranzitne vize, ukoliko njihov boravak u okviru administrativne regije Čengdu nije duži od 72 sata: Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Kipar, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Brazil, Meksiko, Argentina, Čile, Australija, Novi Zeland, Republika Koreja, Japan, Singapur, Bruneji, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar.

(2) Putnici koji posjećuju Deltu Biserne rijeke ili Hainan otok

1) Strani državljani koji imaju obični pasoš strane zemlje koja ima diplomatske odnose sa Kinom ne moraju imati vizu, ako su već u Hong Kongu ili Makau i žele ući u regiju Delte Biserne rijeke (uključujući Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing i Huizhou) kao članovi turističke grupe, u organizaciji turističke agencije koja je zakonski registrovana u Hong Kongu i Makau, te ako njihov boravak neće biti duži od 6 dana.

2) Strani državljani sljedećih zemalja koji imaju obični pasoš izuzeti su od vize ako putuju u Hainan provinciju, u okviru turističke grupe (od 5 ili više osoba) u organizaciji međunarodne putničke agencije registrirane u provinciji Hainan, i odobrene od strane Kineske nacionalne uprave za turizam, a njihov boravak nije duži od 15 dana: Sjedinjene Američke Države, Malezija, Republika Koreja, Filipini, Indonezija, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Austrija, Italija, Rusija, Švicarska, Švedska, Španija, Nizozemska, Kanada, Australija, Novi Zeland, Finska, Danska, Norveška, Ukrajina, Kazahstan, Japan i Singapur. Od navedenih zemalja, posjetitelji Republike Koreje, Njemačke i Rusije mogu ostati do 21 dan, ako njihova grupa ima dvije ili više osoba.

3) Državljani Singapura, Bruneja i Japana

Državljani Singapura, Bruneja ili Japana ne moraju imati vizu kada ulaze u granicu preko luke koja je otvorena za strance, ako je njihova posjeta Kini u svrhu turizma, poslovanja ili susreta sa rodbinom i prijateljima, ili ako su u tranzitu, i ako ne borave duže od 15 dana. Međutim, viza je potrebna ako se jedna od sljedećih situacija odnosi na njih:

a. pasoš je obični i boravak je duži od 15 dana, a svrha posjete je turizam, posao, ili susret sa rodbinom i prijateljima u Kini;

b. pasoš je obični, a svrha posjete je studiranje, posao, naseljenje, službena posjeta ili reportaža u Kini;

c. posjetilac ima diplomatski ili službeni pasoš Japana.

4) Nosioci validne poslovne putne kartice APEC-a

Poslovna putna kartica APEC-a je ekvivalent trogodišnjoj vizi sa više ulazaka. Nosilac takve kartice, zajedno sa odgovarajućim pasošem, ima pravo ući u Kinu više puta tokom važenja kartice, a maksimalno trajanje svakog boravka ne smije preći dva mjeseca.

5) Nosioci validne potvrde o stalnom boravku koju Narodna Republika Kina izdaje stranim državljanima

6) Nosioci dozvole za boravak koju stranim državljanima izdaju Kineska tijela za javnu sigurnost

Strani državljani koji dolaze u Kinu radi studiranja ili preuzimanja dužnosti ili zaposlenja ili kao rezidentni strani novinari, moraju se prijaviti kod lokalnih tijela javne sigurnosti za boravišnu dozvolu nakon dolaska u Kinu. Tokom važenja boravišne dozvole, strani državljani mogu boraviti u Kini ili ulaziti i izlaziti iz Kine više puta bez druge vize.

7) Bilateralni sporazum

Državljani nekih zemalja koje imaju bilateralne sporazume, potpisane ili postignute sa Kinom, izuzeti su od viza ako ispunjavaju određene uvjete. Za više informacija, molimo pogledajte listu sporazuma o izuzeću viza potpisanih između Kine i stranih zemalja.

Suggest to a friend:   
Print

Ambasada Narodne Republike Kine Sva prava zadržana

http://ba.china-embassy.gov.cn/