Početna > Rolling News Report
Premijer Li Keqiang uputio pismo čestitke Trećoj Konferenciji o saradnji u inovacijama između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope
2018/11/12

Treća Konferencija o saradnji u inovacijama između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope održana je 6. novembra u Sarajevu, BiH. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je prisustvovao ceremoniji otvaranja i obratio se tom prilikom.

Premijer Državnog savjeta NR Kine Li Keqiang je uputio pismo čestitke, u kojem je konstatovao da je dugi niz godina, saradnja između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope koja se fokusira na praktičnu saradnju i zajednički razvoj, rukovodeći se konceptima otvorenosti i inkluzivnosti, uzajamne koristi i zajedničke pobjede, bilježi bogate rezultate u svim oblastima, doprinosi ekonomskom rastu svih uključenih zemalja, donosi stvarne dobrobiti njihovim narodima, te i pospješuje razvoj odnosa i saradnje između Kine i Evropske unije. Spremni smo da zajedno sa zemljama Centralne i Istočne Evrope dalje unapređujemo saradnju 16+1 i da ostvarujemo zajednički razvoj i prosperitet.

 

Li Keqiang je konstatovao da je Saradnja u inovaciji je važan sastavni dio saradnje 16+1. U kontekstu brzog razvoja nove industrijske revolucije, kineska strana je spremna da zajedno sa zemljama Centralne i Istočne Evrope koristi kompletarne prednosti, radi na zajedničnom stvaranju, unaprijeđenju inovacije i dijeljenju njenih rezultata, podržava svoja preduzeća da ostvaruju saradnju u inovaciji u skladu sa tržišnim pravilima i komercijalnim principima, na osnovu stroge zaštite intelektualnih prava, te grabi prilike nove industrijske revolucije i konzistetno razvija i povećava nove pokretačke snage za svoj razvoj. Nadam se da će ova Konferencija duboko razmatrati koncepcije i inicijative za sveobuhvatnu naučnu i inovacijsku saradnju između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, prikupiti što više prijedloga i ideja i postići što veći konzensus, kako bi se saradnja u inovaciji unaprijedila na još viši nivo i unijela novu dinamiku u saradnju 16+1 i odnose između Kine i Evrope.

Suggest to a friend:   
Print

Ambasada Narodne Republike Kine Sva prava zadržana

http://ba.china-embassy.org/ba/